Jeskyňáři - Labské pískovce

ÚVOD
-
HISTORIE
-
NAŠE SKUPINA
-
JESKYNĚ
-
HISTORICKÉ PODZEMÍ
-
ODKAZY
-
KONTAKT
-
FÓRUM


 
Fluoritové doly

Pojďte s námi na jedinečnou virtuální výpravu do podzemních dolů pod Děčínským Sněžníkem. V součastné době jsou všechny vstupy důkladně uzavřeny a proto již není možné se do tohoto podzemí dostat.

Tabulka nad vstupním portálem horního patra dolu stručně naznačuje období těžby ve zdejším podzemí.
Za vstupním portálem se nachází svážná štola, která ubíhá pod celkem značným sklonem dolů...
...kde jsou betonové ucpávky, které měly navždy uzavřít tamní podzemní prostory. Zvědavost průzkumníků a hledačů surovin ale nelze zastavit asi ničím.
Zbytky elektroinstalace dolu.
Plísně začínají na ocelových výstuhách tvořit bílé záclonky.
Značení kolejnic pro malé vozíky na vyvážení fluoritu, je stále na svém místě.
Chodbami se lze dostat do rarity, která proslavila tyto doly. Vnitřní pseudokrasová dutina s mineralizační výplní, která je geologickou raritou minimálně evropského významu. Ve skutečnosti ale působí poněkud prozaičtějším dojmem.
Fluoritové žíly, jež byly předmětem těžby jsou zde stále patrné.
Chodby mají různé profily od půlkruhových...
... až po hranaté.
V podzemí pracuje čas mnohem rychleji, než na povrchu. Výdřeva brzo zetlí a zklátí se.
Památka na poslední směnu.
Chodby rychle chátrají. Na zemi se povalují dřevěné žebříky i části vzduchotechniky.
Žebříky vedoucí kamsi do vyšších pater jsou dnes již prakticky nepoužitelné.
Nový úsek chodeb z dob kdy se uvažovalo o zpřístupění dolu veřejnosti.
Opuštěná akumulátorovna...
A desítky rozbitých akumulátorů v boční chodbě nenápadně, tišě, ale vytrvale kontaminují podzemní vodu těžkými kovy.
Bungr pro uskladnění trhavin je již prázný.
Prázdné jsou i krabice od výbušin likvidováných před uzavřením dolu. Nápisy na nich prozrazují, že šlo o důlní trhavinu Perunit.
Místnost akumulátorovny působí dojmem jako kdyby poslední horníci odešli teprve před chvílí.
Řada chodeb však již dávno začala podléhat zkáze.
A lze přepokládat, že jde skutečně o konečný stav...
Proto těžbu ve zdejších dolech připomíná alespoň turistická informační deska, umístěná v blízkosti vstupního portálu.


Jeskyňáři - Labské pískovce